петак, мај 24, 2024
NaslovnaSRBIJANa koji način može da se obnovi status poljoprivrednog gazdinstva

Na koji način može da se obnovi status poljoprivrednog gazdinstva

Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donela izmene i dopune Pravilnika o upisu i obnovi statusa u Registar poljoprivrednih gazdinstava za 2019. godinu.  Navedeno je da će se  registracija  i obnova  upisa u registar obaviti u periodu od 1. marta do 30. aprila.Kako bi pomogli poljoprivrednicima da se što bolje  pripreme za upis, nadležni  u Upravi za agrarna plaćanja daju detaljnije obrazloženje o tome ko sve, pod kojim uslovima  i na koji  način može da  registruje, odnosno obnovi status poljoprivrednog  gazdinstva.

U  Registar  poljoprivrednih gazdinstava, kao što je važilo i do sada, pravo na upis imaju poljoprivredna gazdinstva s najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Pravo  upisa imaju i poljoprivredna gazdinstva  i sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, vlasnici drugog zemljišta, ako je reč o građevinskoj celini na kojoj se obavlja stočarska, vinogradarska ili povrtarska proizvodnja (plastenici, staklenici, gajenje ribe, pečuraka, puževa, pčela…).

Isto tako u Registar se mogu upisati i domaćinstva na kojima se obavljaju i nepoljoprivredne aktivnosti (seoski turizam, stari zanati…), a imaju manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta. Upis se obavlja na osnovu prava svojine, ugovora o zakupu ili ugovora o ustupanju zemljišta na korišćenje,  rešenja – izvoda o raspodeli komasacione mase, kao i prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u društvenoj svojini stečenog teretnim pravnim poslom. Poljoprivredni  proizvođač, nosilac gazdinstva izjašnjava se prilikom upisa da li je ono komercijalno ili nekomercijalno.

I dalje važi pravilo da se pri upisu u registar navodi ime nosioca gazdinstva koji ima pravo da,  po sopstvenoj volji, upiše i druge članove domaćinstva. U slučaju smrti nosioca gazdinstva ostali upisani članovi sporazumno određuju privremenog nosioca sve do okončanja ostavinskog postupka i sprovođenja promene u Registru poljoprivrednih gazdinstava. Svaku statusnu promenu oko nosioca gazdinstva domaćinstva su dužna da prijave u roku od  30 dana Upravi za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede.

Nadležni u Upravi za agrarna plaćanja napominju da  se upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava zasniva na principu dobrovoljnosti odnosno nije obavezan. Međutim, ako se neko domaćinstvo opredeli za registraciju, čime stiče pravo na subvencije po Zakonu o podsticijima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, u obavezi je da prijavi sve katastarske parcele na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja. Isto važi i za  gazdinstva koja žele da obnove registraciju, odnosno iz pasivnog prelaze u aktivni status ili obrnuto.

Zahtevi za registraciju ili obnovu podnose se najbližoj područnoj jedinici Uprave za agrarna plaćanja na odgovarajućem obrascu prema mestu prebivališta. U obrascu se navode podaci o nosiocu i članovima porodičnog gazdinstva, izjave svih članova domaćinstva, kao i maloletnih, i navode  svi podaci o zemljišnim parcelama i biljnim kulturama koje se gaje. Gazdinstva koja se bave stočarskom proizvodnjom takođe daju precizne podatke o vrsti i broju  domaćih životinja koje se drže ili uzgajaju.

Iz Uprave za agrarna plaćanja  apeluju na poljoprivrednike da blagovremeno, do 1. marta prikupe  svu potrebnu dokumentaciju za registraciju gazdinstva koja je navedena u Pravilniku o upisu i obnovi registracije poljoprivrednih gazdinstava. Dosadašnja praksa je pokazala da najviše problema ima s  izvodom (orginal i fotokopija) iz katastra nepokretnosti, zbog čega se na vreme treba obratiti nadležnoj službi. Ako se zemljište koristi po pravu iz postupka komasacije,  za poljoprivrednike je važno da znaju da se u tom slučaju ne podnosi izvod iz katastra, već se prilaže orginal ili overena fotkopija rešenja o raspodeli komasacione mase.

U izmenama  Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, objavljenom u „Službenom glasniku“ 28. januara 2019. godine, predviđeno je da se promene koje se odnose  na zemljišni fond, osnov za korišćenje zemljišta i fond domaćih životinja prijavljuju najkasnije 30 dana od njihovog nastanka.

Prilikom obnove registracije  takođe  je izvršena promena, a novo je da  se ona može obaviti najkasnije do 30. septembra tekuće godine. Do tada će nadležene službe Uprave za agarna plaćanja utvrditi tačnost zemljišnih površina koje su prijavila registrovana poljoprivredna gazdinstva radi ostvarivanja prava na subvencije po Zakonu o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Izvor: domacinskakuca.rs
PROČITAJTE
spot_img
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR