Impressum

Информативни портал „Пријепоље Инфо“

Уписан у регистар јавних гласила Републике Србије под бројем ИН000739

Издавач Веб портали Инфо Пријепоље.

Главни и одговорни уредник Мирјана Досковић

Контакт: prijepoljeinfo@gmail.com тел:061/137-8805