KO VAM VODI POSLOVNE KNJIGE Sledeće godine se uvodi novi uslov da bi finansijski izveštaj bio validan

pixabay

Izmenama Zakona o računovodstvu iz 2019. godine, uvedena je obaveza da pravna lica i preduzetnici koji se bave pružanjem računovodstvenih usluga imaju obavezu da dobiju dozvolu za rad od Komore ovlašćenih revizora (KOR) i da se upišu u Agenciju za privredne registre (APR) u poseban registar pružaoca računovodstvenih usluga.

Prema podacima APR-a na dan 30.06.2022. godine u Srbiji je upisano samo 1.068 pravnih lica i preduzetnika koji su dobili dozvolu za rad od KOR-a i upisani su u poseban registar APR-a, piše portal Virtuelni inkubator.

Šta ovo znači za zakonske zastupnike pravnih lica i preduzetnika (preduzetnici, društva sa ograničenom odgovornošću, akcionarska društva, udruženja građana, sportska udruženja, zadruge…) koji su obveznici sastavljanja i predaje finansijskih izveštaja (završnih računa), a nemaju zaposlenog računovođu kod sebe, nego su angažovali firmu, da im vodi poslovne knjige i sastavlja finansijske izveštaje?

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju registra finansijskih izveštaja (“Sl. glasnik RS”, br. 142/2020), propisano je da se počev od 01.01.2023. godine finansijski izveštaj neće smatrati potpunim ako je sastavljen od strane pravnog lica, odnosno preduzetnika koji nije upisan u Registar. Ovo znači da vaši finansijski izveštaji za 2022. godinu neći biti prihvaćeni i objavljeni, od stran APRa, što će vas dovesti u situaciju da platite kaznu, piše Virtuelni inkubator.

Odgovornost za poveravanje vođenja poslovnih knjiga pravnom licu ili preduzetniku koji nije upisan u registar pružaoca računovodstvenih usluga leži na pravnom ilicu, njegovom zakonskom zastupniku i preduzetniku. Odnosno kazna je propisana za njih, a ne za računovodstvene firme koje su angažovali, a nisu upisane u registar.

Ukoliko obveznik poveri vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja pravnom licu i preduzetniku koji nije upisan u Registar, čl. 57-58. Zakona, propisane su novčane kazne i to:

Kako proveriti da li je vaš pružalac računovodstvenih usluga upisan u registar?Registar pružalaca računovodstvenih usluga vodi Agencija za privredne registra i javan je.

Pretragu možete izvršiti preko linka: https://rpru.apr.gov.rs/PretragaRPRU

Prema najavama iz Ministarstva finansija ovaj rok se neće pomerati.

Želite da vam “Blic Biznis” donosi najnovije i ekskluzivne informacije o ekonomiji i dešavanjima u svetu biznisa, da čitate o uspesima i padovima srpskih privrednika, ali i poslovima koji u Srbiji i svetu donose novu eru u biznisu. Postanite i vi deo kluba koji čini više od 100.000 ljudi. Prijavite se na newsletter i na mejlu očekujte najaktuelnije i najekskluzivnije informacije.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply