недеља, 1 октобра, 2023
HomePRIJEPOLJEЗаказана друга по реду седница Скупштине општине Пријепоље за 17.09.2020. године

Заказана друга по реду седница Скупштине општине Пријепоље за 17.09.2020. године

У четвртак 17.09.2020. године одржаће се друга по реду седница Скупштине општине Пријепоље.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. Разматрање поднете оставке одборнице Сабире Хоџић
2. Разматрање модела уговора о поверавању обављања делатности превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији општине Пријепоље
3. Разматрање извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Пријепоље за 2019. Годину
4. Разматрање извештаја о ревизији делова финансијских извештаја предшколске установе „Миша Цвијовић“ Пријепоље за 2019. Годину
5. Разматрање финансијског извештаја о пословању предшколске установе „Миша Цвијовић“ Пријепоље за 2019. Годину
6. Разматрање предлога одлуке о завршном рачуну буџета општине Пријепоље за 2019.годину
7. Разматрање плана и остварења прихода у периоду од 01.01.2020.- 30.06.2020. Године, плана и извршње расхода у периоду 01.01.2020.-30.06.2020. Године, разматрање извештаја о извршењу програмског буџета у периоду јануар-јун 2020. Године и извештаја о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у периоду јануар-јун 2020. Године
8. Разматрање годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине пријепоље за 2020. Годину
9. Разматрање анализе програма пословања ЈКП „Лим“ Пријепоље са финансијским извештајем за 2019. Годину
10. Разматрање извештаја ЈКП „Лим“ о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2019. До 31.12.2019. Године и од 01.01.2020. До 31.03.2020.
11. Разматрање програма пословања регионалне санитарне депоније „Бањица“ доо Нова Варош за 2020. Годину
12. Разматрање извештаја о пословању регионалне санитарне депоније „Бањица“ доо Нова Варош за 2019. Годину
13. Разматрање извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања регионалне санитарне депоније „Бањица“ доо Нова Варош за период 01.01.2020.-31.03.2020. Године и за период 01.01.2020.- 30.06.2020. Године
14. Разматрање оперативног плана за одбрану од поплава за воде другог реда
15. Разматрање предлога решењао разрешењу директора центра за социјални рад „Пријепоље“ Пријепоље и решења о именовању вршиоца дужности директора центра за социјални рад „Пријепоље“ Пријепоље
16. Разматрање решења о разрешењу и постављању чланова општинског штаба за ванредне ситуације општине Пријепоље
17. Разматрање предлога одлуке о допуни пословника скупштине општине Пријепоље
18. Разматрање предлога решења о разрешењу и именовању члана и заменика члана изборне комисије општине Пријепоље у сталном саставу
19. Одборничка питања.

PROČITAJTE
spot_img
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR