четвртак, мај 23, 2024
NaslovnaPRIJEPOLJEОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА –...

ОПШТИНА ПРИЈЕПОЉЕ РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА – УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЧИЈИ РОДИТЕЉИ ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИН

На конкурс за доделу новчане награде могу учествовати редовни ученици који су били први, други, трећи или четврти разред средње школе, као и ученици осмог разреда основне школе у школској години за коју се додељује новчана награда, а чији родитељи, родитељ има пребивалиште на територији општине Пријепоље,уколико ученик нема родитеља мора имати пребивалиште на територији општине Пријепоље под условом да су:

– Освојили једно од прва три места на окружном, међуокружном, републичком или

међународном – међудржавном такмичењу у појединачној конкуренцији из наставних области –

предмета у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја или освојена

прва три места на одговарајућим нивоима такмичења у другим државама у организацији

надлежних државних органа.

– имају одличан, врло добар или добар општи успех или одговарајући успех постигнут у

иностранству и примерено владање.

Уз пријаву на конкурс ученици подносе:

– Потврду Подручне полицијске управе у Пријепољу о пребивалишту родитеља на територији општине Пријепоље или фотокопија личних карата.

– Оверену фотокопију сведочанстава о претходно завршеним разредима од 5. до 8. разреда и од 1, 2, 3 и 4 разреда средње школе.

– Оверену фотокопију дипломе “Вук Караџић“, уколико је ученик добитник дипломе или одговарајућу диплому стечену у иностранству уколико она постоји.

– Оверене фотокопије доказа о постигнутим резултатима на окружним, међуокружним, републичким и међународним – међудржавним такмичењима у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја у наведеној школској години, уколико је ученик освојио једно од прва три места или одговарајући доказ о постигнутим резултатима на такмичењима у иностранству са свих нивоа такмичења.

Оверене фотокопије о резултатима на такмичењима, наградним конкурсима и смотрама републичког нивоа у организацији Министарства културе, савеза и друштва у наведеној школској години, уколико је ученик освојио једно од прва три места или одговарајући доказ о постигнутим резултатима на такмичењима државног нивоа у иностранству у организацији других органа, удружења, савеза и сл.

-Сви докази, које приложи учесник на конкурсу за доделу награде, морају бити званичан документ одговарајуће школе, надлежних министарстава, савеза и друштава или одговарајући докази о постигнутим резултатима на такмичењима државног нивоа у организацији других органа, удружења, савеза и сл. постугнутих у иностранству.

– Комисија ће, у складу са Правилником о критеријумима и мерилима за доделу новчаних награда младим талентима – ученицима средњих школа чији родитељи имају пребивалиште на територији општине Пријепоље, у зависности од обезбеђених средстава у буџету општине донети одлуку о додели награда ученицима, износ награде и броју награда.

– Пријаве за доделу награда са документима којима се доказује испуњеност услова, подносе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

– По приспелим пријавама Комисија за младе таленте ће одлучити у року од15 дана од дана истека рока за подношење пријава за конкурс.

Одлука Комисије за младе таленте истиче се на огласној табли и сајту општине Пријепоље и огласним таблама средњих школа општине Пријепоље.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се узимати у разматрање.

Комисија задржава право да тражи и додатне доказе ради разјашњења достављене документације и утврђивања испуњености услова конкурса.

Пријаве се достављају у затвореној коверти на адресу: Општина Пријепоље – Комисији за младе таленте.

Све информације на број телефона 033-714-073.

PROČITAJTE
spot_img
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR