уторак, јун 18, 2024
NaslovnaPRIBOJОдржана 53.седница Општинског већа општине Прибој

Одржана 53.седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 53. по реду заседање Општинског већа општине Прибој. На дневном реду данашњег заседања, разматрано је 10 тачака.

Разматран је и усвојен Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Прибој за 2019. годину. Ради се о документу који је локална самоуправа у обавези да донесе сваке године, и за који је потребно да добије мишљење ресорног министарства. По добијању сагласности, формираће се Комисија за давање парцела у закуп, путем Јавног огласа и лицитације. Цену закупа ће формирати ресорно министарство. Парцеле ће моћи да се закупљују на 10 година, односно на годину дана, за парцеле у реституцији.

Данас је разматран и усвојен Оперативни План одбране од поплава за подручје општине Прибој за воде 2. реда, који је такође сходно закону био обавеза локалне самоуправе. Од стране ЈВП „Србијаводе“ добијено је позитивно мишљење о овом акту.

Општинско веће општине Прибој данас је одбило давање сагласности за изградњу трансфер станице, захтева упућеног од стране Регионалне санитарне депоније „Бањица“. Обзиром на чињеницу да општина Нова Варош не може да обезбеди локацију за трансфер станицу са рециклажним двориштем, а у сврху регулисања проблема управљања отпадом, руководство предузећа посредством надлежне комисије предложило је да се да сагласност за приступање изградњи трансфер станице на локацији депоније Бањица, као привременог монтажног објекта. Имајући у виду чињеницу да проблем отпада изискује дугорочно решење и да се општина Прибој за таква решења и залаже, Општинско веће данас је одбило давање сагласности на овакав предлог.

Извештај Савета за безбедност саобраћаја општине Прибој о реализованим активностима за 2018.годину, усвојен је и прослеђен Скупштини на усвајање, уз похвале чланова Већа, јер се ради о Савету са доста скромним средствима али великим и видљивим резултатима.

Извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2018. годину усвојен је и прослеђен Скупштини општине на усвајање.

Данас је донет Закључак о уклањању киоска који нису у функцији, а којим се налаже грађевинском инспектору Општинске управе Прибој да покрене поступке уклањања ових привремених монтажних објеката – киоска који немају одобрење за постављање или им је одобрење истекло, а који нису у функцији. Овај Закључак се не односи на објекте постављене на Тргу ФАП-а, јер ће о истим Веће посебно одлучивати.

Донет је Закључак о давању сагласности за одржавање Дана спорта 12.06.2019. године, којим су школе дужне да организују исти у сарадњи са локалном самоуправом, а све у циљу развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије и малолетничке деликвенције.

Донета је и Одлука о укидању својства добра у општој употреби – некатегорисаног пута. Ради се о катастарским парцелама које су формиране на земљишту које је некада представљао некатегорисани пут, уписан са тим својством приликом првобитног премера и јавног излагања катастра, а исте се више не користе као некатегорисани пут и планира се отуђење из јавне својине, обзиром да су на истима изграђене стамбене зграде за које су поднети захтеви за озакоњење.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR