OBIMAN POSAO U PRVIH STO DANA VLASTI U PRIJEPOLJU

U našoj opštini promena vlasti je mnogima bila nada da će Prijepolje postati bolje, sigurnije i čistije mesto za život i stvaranje . Nova opštinska vlast je izbrojala svojih sto dana i upoznala se sa problemima i zatečenom situacijom. Zasukanih rukava uhvatili su se u koštac sa nagomilanim problemima, ali moramo primetiti da baš ne ide kako je obećano ili kako su želeli.

Nasleđenih problema je mnogo , neutrošen budžet , zapuštena infrastruktura, veliko očekivanje pojedinaca da baš se njima mora udovoljiti , blokirani radovi, a pored svega toga i Kovid. Namerno ne pominjemo nezavršene objekte jer to je nešto što je nasleđeno i u toku. Ali uprkos svemu tome primetni su pomaci a i želja i rad nove vlasti da se mnoge stvari u Prijepolju dovedu u red. Pozvani su građani da svojim predlozima i idejama učestvuju u kreiranju budžeta za iduću godinu , pasivnost građana na ovaj poziv im nedozvoljava da se žale za neučinjeno , a kakav je bio pristup ovom pozivu saznaćemo uskoro. Zatvorena deponija , popravka semafora u Vakufu, redovnije iznošenje smeća, gradski prevoz, asvaltiranje ulica i puteva su samo neki odrađeni poslovi.

Na zadnjoj sednici OPŠTINSKOG VEĆA je promenjena praksa da se svi izveštaji opštinskih struktura prihvataju jednoglasno. Tako ovaj put nova vlast nije prihvatila finansijske izveštaje Turističke organizacije Prijepolje ni Centra za socijalni rad Prijepolje za 2019. godinu. Sporno je bilo i usvajanje izveštaja za Dom kulture Prijepolje i JKP LIM ,ali uz dostavljena dodatna objašnjenja su usvojeni. Sama sednica opštinsko veća je imala preko pedeset tačaka.I sednica Skupštine opštine Prijepolje koja je zakazana za 30.11.2020. godine takođe ima veliki broj tačaka dnevnog reda, tačnije 27.

 1. Razmatranje izveštaja verifikacionog odbora i donošenje rešenja o potvrđivanju mandata odbornici Azri Duraković,
 2. razmatranje predloga odluke o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Prijepolje,
 3. razmatranje predloga odluke o prosečnim cenama kvadratnog metra nepokretnosti na osnovu kojih je za 2020. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti koje se nalaze u najopremljenijoj zoni opštine Prijepolje za obveznike koji ne vode poslovne knjige ,
 4. razmatranje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama,
 5. razmatranje predloga odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Prijepolje,
 6. razmatranje predloga odluke o evidentiranju obaveza po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta na propisane račune javnih prihoda,
 7. razmatranje predloga odluka o osnivanju stalnih radnih tela –odbora Skupštine opštine Prijepolje,
 8. razmatranje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o nagradama i javnim priznanjima opštine Prijepolje,
 9. razmatranje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o obavljanju delatnosti zoohigijene,
 10. razmatranje predloga odluke o izmenama i dopunama odluke o dimničarskim uslugama na teritoriji opštine Prijepolje,
 11. razmatranje predloga odluke o usvajanju izmene i dopune plana generalne regulacije Prijepolje-Brodarevo
 12. razmatranje predloga odluke o imenovanju opštinskog saveta roditelja za školsku 2020/2021 godinu,
 13. razmatranje izveštaja javnog komunalnog preduzeća „LIM“ Prijepolje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine,
 14. razmatranje plana i ostvarenje prihoda u periodu 01.01.2020.-30.09.2020.godine, plana i izvršenja ukupnih rashoda u periodu 01.01.2020.-30.09.2020. godine, plana i izvršenja rashoda po pozicijama u peridu 01.01.2020.- 30.09.2020. godine, izveštaja o izvršenju programskog budžeta u periodu januar-septembar 2020.godine i izveštaja o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve u periodu januar-septembar 2020. godine,
 15. razmatranje izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja regionalne sanitarne deponije „Banjica DOO“ Nova Varoš za period 01.01.2020.-30.09.2020. godine,
 16. razmatranje predloga rešenja o razrešenju i imenovanju ovlašćenog predstavnika opštine Prijepolje u skupštini regionalne sanitarne deponije Banjica,
 17. razmatranje izveštaja o radu opštinske Uprave za 2019. godinu,
 18. razmatranje narativnog izveštaja o radu i finansijskog izveštaja centra za socijalni rad „Prijepolje“ u Prijepolju za 2019. godinu,
 19. razmatranje izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Crvenog Krsta Prijepolje za 2019. godinu,
 20. razmatranje izveštaja o radu Muzeja u Prijepolju za 2019. godinu i finansijskog izveštaja Muzeja u Prijepolju za 2019. godinu,
 21. razmatranje izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Doma kulture u Prijepolju za 2019. godinu,
 22. razmatranje izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Turističke organizacije Prijepolje za 2019. godinu,
 23. razmatranje izveštaja o radu i finansijskog izveštaja biblioteke „Vuk Karadžić“ Prijepolje za 2019. godinu,
 24. razmatranje predloga rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora ustanova čiji je osnivač opština Prijepolje- JKP “ Lim“, Dom kulture Prijepolje i „Centar za socijalni rad Prijepolje“ Prijepolje,
 25. razmatranje predloga rešenja o postavljenju štaba za vanredne situacije opštine Prijepolje,
 26. razmatranje predloga:
 • rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole „Vladimir Perić-Valter“ Prijepolje,
 • rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole „Boško Buha, Ivanje,
 • rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole „ Svetozar Marković“ Brodarevo,
 • rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora tehničke škole Prijepolje,
 • rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora osnovne škole „Boško Buha, Ivanje,
 • rešenja o razrešenju i imenovanju člana školskog odbora ekonomsko-trgovinske škole Prijepolje,
 1. odbornička pitanja.

Koliki su problemi na plećima nove vlasti govori i činjenica da iduća sednica Opštinskog Veća će najverovatnije imati oko 50 tačaka kao i prošla.