четвртак, фебруар 29, 2024
NaslovnaINFONovi propisi za PDV obveznike od 1. januara 2024. godine

Novi propisi za PDV obveznike od 1. januara 2024. godine

Izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju, koje su usvojene početkom novembra, biće u primeni od 2024. godine, tačnije od 1. januara.

Najvažnije izmene tiču se skraćenja roka za dostavljanje pojedinačne i zbirne evidencije o PDV obavezi na sistemu elektronskih faktura. Rok se skraćuje sa 15. na 10. dan u mesecu, piše biznis.rs

Kada je reč o prijavi PDV-a i plaćanja obaveze – važe stari propisi, odnosno rok je 15. februar.

Kada su u pitanju tromesečni obveznici, oni će PDV evidenciju na SEF za prvo tromesečje 2024. godine morati da dostave do 10. aprila. Rok za PDV prijavu i plaćanje poreza nije se menjao, ostaje 15. april 2024. godine.

Od septembra 2024. godine privrednike čeka još jedna, krupnija izmena. Prvi put će na sistemu elektronskih faktura biti obuhvaćen i ulazni porez na dodatu vrednost – PDV koji u fakturama obračunavaju dobavljači, i to kroz PDV evidencije.

Propisana je po prvi put mogućnost brisanja obveznika iz sistema elektronskih faktura. Kako će tačno izgledati ova procedura biće regulisano izmenama Pravilnika o elektronskom fakturisanju, koje bi trebalo da budu donete u roku od 60 dana.

Podsetimo, puna primena e-faktura u privredi počela je 1. januara 2023. godine. Svi privrednici koji su u sistemu PDV-a, dakle i oni u privatnom sektoru, imaju obavezu da šalju i primaju fakture preko sistema elektronskog fakturisanja (SEF).

Propisima je precizirano da se odredbe zakona ne odnose na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti. Takođe, određeno je i ko se smatra subjektom javnog sektora. Prema odredbama, na Narodnu banku Srbije se primenjuju odredbe zakona koje se primenjuju na subjekt javnog sektora.

PROČITAJTE
spot_img
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR