понедељак, фебруар 26, 2024
NaslovnaINFONovac za neiskorišćene dane prošlogodišnjeg odmora, ne sleduje nikome

Novac za neiskorišćene dane prošlogodišnjeg odmora, ne sleduje nikome

U martu ove godine Vlada Srbije na jednoj od sednica iznela preporuku poslodavcima, ali ne i naređenje, da zaposlenima koji nisu iskoristili prošlogodišnji odmor omoguće da taj odmor iskoriste i u ovoj godini, zaključno sa 31. decembrom, a preostali deo do kraja prve polovine 2023. godine. Potrebno je istaći da se radi o predlogu i da odluka zavisi od svakog pojedinačnog poslodavca.

Što se tiče isplate za neiskorišćene dane prošlogodišnjeg odmora, one kako ističu stručnjaci ne sleduju nikome. Obavezu za isplatu neiskorištenih dana odmora poslodavac ima samo u slučaju prekidanja radnog odnosa i to kao nadoknadu štete.

Tokom trajanja pandemije korona virusa mnogi zaposleni nisu bili u mogućnosti da iskoriste svoj godišnji odmor. Razloga za to ima nekoliko. Ili im nije dozvoljavala priroda posla kao u slučaju zdravstvenih radnika, ili zbog samog bolovanja na koje su bili primorani zato što su i sami bili zaraženi virusom, ili zato što su bili u kontaktu sa zaraženim. 

Na koga se odnosi predlog Vlade? 

Predlog Vlade iz marta meseca odnosi se na zaposlene koji u vanrednim uslovima ili zbog sprečenosti za rad nisu koristili odmor. Prema Zakonu, zaposleni ne može da se odrekne prava na odmor, niti ono može da mu se uskrati ili zameni novčanom naknadom, osim u navedenom slučaju prekida radnog odnosa.

 Kako se tada obračunava plata? 

Naknada zarade za vreme korišćenja godišnjeg odmora se utvrđuje u skladu sa Zakonom o radu, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. 

Naknada za neiskorišteni odmor

 Isplate za neiskorištene dane prošlogodišnjeg odmora, one kako ističu stručnjaci, ne sleduju nikome. Obavezu za isplatu neiskorišćenih dana odmora poslodavac ima samo u slučaju prekidanja radnog odnosa i to kao nadoknadu štete. Namera ovakvog zakona je da zaštiti radnika, tj. da onemogući poslodavce da uskrate zaposlenom pravo na godišnji odmor. U slučaju nadoknade za neiskorišćeni godišnji odmor u slučaju višemesečnog bolovanja zakon predviđa da na primer porodilje koje nisu iskoristile odmor zbog odstutnosti, imaju pravo da odmor iskoriste do kraja juna naredne godine. U drugim slučajevima zaposleni nemaju prava na naknadu na neiskorišćene dane. 

Obračunavanje naknade 

Iznos novčane naknade za neiskorišćene dane godišnjeg odmora, u vidu naknade štete koja se isplaćuje zaposlenom kada mu prestaje radni odnos kod poslodavca, utvrđuje se u visini prosečne zarade zaposlenog ostvarene u prethodnih 12 meseci, a srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

AUTOR Blic

PROČITAJTE
spot_img
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR