уторак, април 23, 2024
NaslovnaPRIJEPOLJEНа продају преостала имовина Текстилног комбината „Љубиша Миодраговић“

На продају преостала имовина Текстилног комбината „Љубиша Миодраговић“

Агенција за лиценцирање стечјаних управника огласила је продају преосталог дела имовине Текстилног комбината „Љубиша Миодраговић“

Предмет продаје – имовина:

Предмет продаје је стечајни дужник као правно лице. Најзначајнију имовину стечајног дужника чине стан у Београду, у улици Топличин венац број 3, на првом спрату стамбене зграде за колективно становање, комплекс непокретности у Пријепољу, породична стамбена зграда у Пријепољу – Коловрат, трафо станица у Бродареву, комплекс непокретности у Завинограђу и земљиште у Каменој Гори, све детаљно описано у продајној документацији. Јавно отварање понуда одржаће се дана 26.12.2019. године у 12:00 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, Београд, Ул. Теразије бр. 23, III спрат, канцеларија број 301 ,,Симпо сала“ у присуству комисије за отварање понуда.logo_ljubisa_miodragovic_20150915_121451

НЕКАДАШЊА ИМОВИНА ТЕКСТИЛНОГ КОМБИНАТА 


ПРЕДСТАВНИШТВО БЕОГРАД

Адреса: ТОПЛИЧИН ВЕНАЦ 3/1 , Место: БЕОГРАД , Град: БЕОГРАД , Локација: БЕОГРАД , Статус власништва: ДРУШТВЕНА
Нето површина: 40.00Ликвидациона вредност: 8.000.000,00


ЗГРАДА ТКАЧНИЦЕ У БРОДАРЕВУ

Адреса: БРОДАРЕВО , Место: БРОДАРЕВО , Локација: БРОДАРЕВО , Статус власништва: ДРУШТВЕНА
Нето површина: 300.00Ликвидациона вредност: 1.575.000,00


МЕТАЛНА ОГРАДА ЗА КАПИЈУ

Адреса: БРОДАРЕВО , Место: БРОДАРЕВО , Локација: БРОДАРЕВО , Статус власништва: ДРУШТВЕНА
Нето површина: 50.00Ликвидациона вредност: 29.400,00


БЕТОНСКА ОГРАДА У БРОДАРЕВУ

Адреса: БРОДАРЕВО , Место: БРОДАРЕВО , Локација: БРОДАРЕВО , Статус власништва: ДРУШТВЕНА
Нето површина: 35.00Ликвидациона вредност: 80.000,00


ХАЛА СТАРЕ ПРЕДИОНИЦЕ,ОДЕЛ.ПАКОВАЊ

Адреса: ТРГ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 7 , Место: ПРИЈЕПОЉЕ , Локација: КОЛОВРАТ , Статус власништва: ДРУШТВЕНА
Нето површина: 10783.00Ликвидациона вредност: 137.278.320,00


ЗГРАДА МЕНЗЕ

Адреса: Трг Димитрија Туцовића 7 , Место: Пријепоље , Локација: Коловрат , Статус власништва: друштвена
Нето површина: 685.77Ликвидациона вредност: 20.123.880,00


ИВАЊЕ – ПОГОН КОНФЕКЦИЈЕ

, Место: ИВАЊЕ , Локација: ИВАЊЕ , Статус власништва: друштвена
Нето површина: 182.44Ликвидациона вредност: 7.398.854,20


КОНФЕКЦИЈА У КАМЕНОЈ ГОРИ

Адреса: ТРГ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 7 , Место: ПРИЈЕПОЉЕ , Локација: КАМЕНА ГОРА , Статус власништва: ДРУТВЕНА
Нето површина: 795.00Ликвидациона вредност: 15.025.500,00


ОГРАДА ОКО ПОГОНА У КАМЕНОЈ ГОРИ

Адреса: КАМЕНА ГОРА , Место: ПРИЈЕПОЉЕ , Локација: КАМЕНА ГОРА , Статус власништва: ДРУШТВЕНА
Нето површина: 296.00Ликвидациона вредност: 360.000,00


ЗГРАДА МЕНЗЕ

, Статус власништва: ДРЖАВНА
Нето површина: 2000.00Ликвидациона вредност: 1,00


ОГРАДА ОКО ДЕНИМА

Адреса: ТРГ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЦА 7 , Место: ПРИЈЕПОЉЕ , Локација: НОВА ТКАЧНИЦА , Статус власништва: ДРУШТВЕНА
Нето површина: 5.00Ликвидациона вредност: 182.250,00

НОВА ТКАЧНИЦА ДЕНИМ

Адреса: ТРГ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 7 , Место: ПРИЈЕПОЉЕ , Локација: КОЛОВРАТ , Статус власништва: ДРУШТВЕНИ
Нето површина: 3782.00Ликвидациона вредност: 76.741.830,00


РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДУ

Адреса: ТРГ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 7 , Место: ПРИЈЕПОЉЕ , Локација: КОЛОВРАТ , Статус власништва: ДРУШТВЕНИ
Нето површина: 57.00Ликвидациона вредност: 230.520,00


ЗГРАДА СТОЛАРИЈЕ

Адреса: ТРГ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 7 , Место: ПРИЈЕПОЉЕ , Локација: КОЛОВРАТ , Статус власништва: ДРУШТВЕНИ
Нето површина: 365.00Ликвидациона вредност: 1.971.000,00


МОНТАЖНИ МАГАЦИН

Адреса: ТРГ ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 7 , Место: ПРИЈЕПОЉЕ , Локација: КОЛОВРАТ , Статус власништва: ДРУШТВЕНА
Нето површина: 217.00Ликвидациона вредност: 1.517.600,00


Иначе поред ове имовине Текстилни комбинате је располагао и са другом имовином  а све деталније информације око овог огласа и предходних продаја можете видети на следећем линку.  http://alsu.gov.rs/stecaj/page/538/
PROČITAJTE
spot_img
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR