Kod javnih nabavki ponuđačima treba dokaz da nisu osuđivani

0
64

Od 1. jula počeće da se primenjuje novi Zakon o javnim nabavkama usvojen u Skupštini Srbije krajem prošle godine, što praktično znači da će dve strane u postupcima kupovine – naručioci i ponuđači – za nekoliko dana morati da se pridržavaju novih pravila.

Najveća novina što će postupak i administracija javne nabavke biti pojednostavljeni pa time i troškovi postupka niži.

Biće uvedeno elektronsko podnošenje ponuda i prijava za učešće, odnosno kompletno sprovođenje procedure javne nabavke ići će preko internet platforme portala javnih nabavki.

Svaki ponuđač, po novom zakonu, podnosiće Izjavu o ispunjenosti uslova, koja zamenjuje razne potvrde koje je do sada morao da sakuplja od različitih nadležnih organa. Tom izjavom formalno će potvrditi da ispunjava kriterijume i da nije u situaciji koja ga može isključiti iz postupka javne nabavke.

Ugovor se, po novom zakonu, dodeljuje ekonomski najpovoljnijoj ponudi na osnovu odnosa cene i kvaliteta. Novina je i da će se bez obzira na vrednost nabavke primenjivati isti postupci javne nabavke, s tim što se za nabavke većih vrednosti primenjuju duži rokovi za dostavljanje ponuda i prijava za učešće. Odredbe zakona neće se primenjivati na nabavku dobara, usluga i sprovođenje konkursa za dizajn čija je procenjena vrednost manja od milion dinara, kao i nabavku radova čija je procenjena vrednost manja od tri miliona dinara.

Ipak, i kada ne postoji obaveza primene zakona, predviđena je obavezna primena načela javnih nabavki, na način koji je primeren okolnostima konkretne nabavke.

Nova regulativa uvodi i Partnerstvo za inovacije. To je nov postupak javne nabavke koji bi trebalo da omogući i ubrza javne nabavke u slučaju potrebe za inovativnim dobrima, radovima ili uslugama koje nisu dostupne na tržištu, i treba da doprinese razvoju i integraciji transportnih, energetskih, informacionih, komunikacionih i drugih tehnologija u pojedinim sektorima i promovisanje znanja i novih tehnologija u oblasti zdravstva i kulture. Paralelno sa stupanjem na snagu Zakona o javnim nabavkama istećiće rok do kada su pravna lica i preduzetnici koji se vode u Registru ponuđača kod Agencije za privredne registre (APR) morali da dostave potvrde da nisu osuđivani u proteklih pet godina, da su plaćali porez i obavezno socijalno osiguranje i da nisu u kaznenoj evidenciji MUP-a.

Naime, do 1. jula svi ponuđači registrovani u APR-u po prethodnom zakonu, moraju da podnesu Zahtev za izdavanje potvrde o nepostojanju osnova za isključenje iz postupka javnih nabavki i predviđene dokaze, od sudova, Poreske uprave, lokalnih samouprava i policije. Oni koji to ne učine, biće brisani iz Registra ponuđača po službenoj dužnosti, dok će za ponovni upis morati da dostave dokumentaciju koju propisuje novi zakon.

POSTAVI ODGOVOR

молимо унесите свој коментар!
овдје унесите своје име