Dolaskom proleća kreću radovi na; OBALO UTVRDI ŠARAMPOV, STAROM MOSTU U ŠARAMPOVU , PUTU ZA SELJAŠNICU KAO I MNOGIM PUTEVIMA U SEOSKIM , PRIGRADSKIM I GRADSKIM PODRUČIJIMA

Leave a Reply