четвртак, јун 13, 2024
NaslovnaINFO16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

16. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ


Седница ће се одржати у Малој сали Дома културе Пријепоље са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д


1. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ-ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ-К.П.БРОЈ 4/4 К.О. БРОДАРЕВО И ОБЈЕКАТ ВАТРОГАСНИ ДОМ-ВАТРОГАСНА СТАНИЦА БРОДАРЕВО ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, БЕЗ НАКНАДЕ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ(материјал у прилогу);
2. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ-ВОЈНИ КОМПЛЕКС „ПРИЈЕПОЉЕ“ ПО НАМЕНИ КЛУБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ И КАТ.ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 364/2 КО ПРИЈЕПОЉЕ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, УЗ НАКНАДУ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ(материјал у прилогу);
3. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА ИЗГРАЂЕНОГ ИЛИ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ РАСХОДА КОЈИ ЗБОГ СВОЈЕ ПРИРОДЕ ЗАХТЕВАЈУ ПЛАЋАЊЕ У ВИШЕ ГОДИНА
(материјал у прилогу);
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАГРАДА МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА-УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА (материјал у прилогу);
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2022.ГОДИНЕ(материјал у прилогу);
7. РАЗМАТРАЊЕ АНАЛИЗЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА 2021. ГОДИНУ(материјал у прилогу);
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2022.ГОДИНЕ(материјал у прилогу);
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „БАЊИЦА“ ДОО НОВА ВАРОШ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2022.ГОДИНЕ(материјал у прилогу);
10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2021. ГОДИНУ(материјал у прилогу);
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022.ГОДИНУ(материјал у прилогу);
12. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
14. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
15. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА(материјал у прилогу);
16. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ШКОЛСКИХ ОДБОРА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
17. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ПРЕДСТАВНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ У СКУПШТИНИ РЕГИОНАЛНЕ САНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „БАЊИЦА“ДОО НОВА ВАРОШ(материјал у прилогу);
18. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ОДБОРА :
– ЗА ПРИВРЕДУ СО ПРИЈЕПОЉЕ,
– ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ СО ПРИЈЕПОЉЕ,
– ЗА ЗДРАВСТВО СО ПРИЈЕПОЉЕ,
– ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА СО ПРИЈЕПОЉЕ,
– ЗА СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, УРБАНИЗАМ И ЕКОЛОГИЈУ СО ПРИЈЕПОЉЕ,
– ЗА ПРОПИСЕ, МОЛБЕ, ЖАЛБЕ, ОДЛИКОВАЊА И НАГРАДЕ СО ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
19. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR