среда, јун 19, 2024
NaslovnaINFOСЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Седница ће се одржати 29.05.2023.године (Понедељак) у Малој сали Дома културе Пријепоље са почетком у 10:00 часова.

ДНЕВНИ РЕД:

 • ПОСТАВЉАЊЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ-ИЗГРАЂЕНОГ И УРЕЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ПОСТУПКОМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЛИМ“ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023.ГОДИНУ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2023.ГОДИНУ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022.ГОДИНУ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ ЗА 2022. ГОДИНУ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ И ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ И ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРИЈЕПОЉЕ(материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УПОТРЕБУ ИМЕНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ ПРИЈЕПОЉЕ (материјал у прилогу);
 • РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА МУЗЕЈА У ПРИЈЕПОЉУ(материјал у прилогу);
 • ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

МАТЕРИЈАЛ за преузимање

https://www.prijepolje.ls.gov.rs/vesti-i-obavestenja/vesti-i-dogadjaji/381-23#
PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR