недеља, мај 26, 2024
NaslovnaPRIJEPOLJEПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО...

ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПУТА ЖУНИЋ ПОТОК- СЕЉАШНИЦА- СЛАНО БЛАТО

У среду 21.11.2018. године потписан је Уговор о извођењу друге фазе радова на санацији коловоза локалног пута Коловрат- Сељашница ( деоница Жунић Поток- Сељашница- Слано блато). Вредност уговорених радова износи 123.177.859,33 динара без ПДВ, односно 147.813.431,20 динара са ПДВ. Рок за извођење радова је 73 календарска дана од дана увођења у посао. Пројекат финансира Министарство привреде и Општина Пријепоље а радове ће изводити предузеће Нови Пазар- Пут д.о.о, Нови Пазар.

На реализацију пројекта чекало се непуна два месеца након што је Министарство привреде као наручилац изабрало најповољнијег понуђача предузеће Нови Пазар – Пут д.о.о, а на Одлуку комисије о додели уговора, предузеће „ Сложна браћа“ д.о.о огранак Путеви – Златар, као овлашћени члан групе понуђача уложило жалбу Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Комисија је жалбу одбацила као неосновану па су се стекли услови да се са предузећем Нови Пазар- Пут д.о.о, Нови Пазар потпише уговор и приступи реализацији пројекта.

Пријепоље инфо

PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR