Kancelarija za mlade Prijepolja i Čačka za socijalno uključivanje mladih sa hendikepom

U okviru projekta “Mladi sa hendikepom u inkluzivnom društvu kroz podizanje kapaciteta kancelarija za mlade za socijalno uključivanje mladih sa hendikepom” u Vrnjačkoj Banji je održan trodnevni trening od 04. decembra do 07. decembra 2018. godine.

Na ovom treningu su učestvovale dve Kancelarije za mlade, Kancelarija za mlade opštine Prijepolje i Kancelarija za mlade Čačka.

Фотографија корисника Mladi Prijepolja

Leave a Reply