Замена котлова у О.Ш. Свети Сава – Бостани

Општина Пријепоље је исфинансирала набавку два нова котла за парно грејање у О.Ш. Свети Сава Бостани.
Котлови су снаге од по 250 KW, укупне вредности 1,836,000 динара а извођач је Д.О.О. Термотехника Ужице.
Према речима директора школе Бесима Бегановића, са овом инвестицијом је решен дугогодишњи проблем грејања ове школе и поуздано и без зебњи ће ући у наредну школску-грејну сезону.

Leave a Reply