четвртак, јул 25, 2024
NaslovnaINFOПројекти за заштиту од поплава који се финансирају од стране Светске банке...

Пројекти за заштиту од поплава који се финансирају од стране Светске банке на територији општине Пријепоље

Председник општине Драго Попадић и начелник општинске управе Миодраг Ћубић, присуствовали су састанку органозованом у ЈВП „Србијаводе“ са темом Пројекти за заштиту од поплава који се финансирају од стране Светске банке на територији општине Пријепоље.

На састанку су присуствовали највиши представници „Србијавода“, директор Горан Пузовић, извршни директор за уређење, коришћење и заштиту вода Милош Радовановић, извршни директор за заштиту од штетног дејства вода Дарко Јањић, шеф кабинета др Јелена Пузовић, руководилац ВПЦ „Сава-Дунав“ Александар Николић и шеф одељења за заштиту од спољних вода Бранислав Ћамиловић. Такође састанку је присуствовала и представник Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Маја Грбић, в.д. директор Републичке дирекције за воде, као и пројектанти „Хидрозавод ДТД“ Срђан Николетић и Зоран Грегоријевић.

Како „Србијаводе“ интервенишу и планирају да инвестирају у Пријепољу на више локација и са знатним финансијским средствима на састанку су договорене активности које је неопходно што пре спровести.

Једна од најзначајних инвестиција је обалоутврда на реци Лим у Залугу за шта је неопходно да општина у што краћем року усвоји „План детаљне регулације за део насеља Залуг у Пријепољу у сврху заштите од великих вода реке Лим“. Председник општине је дао гаранције да ће се поменути план усвојити у току марта месеца. „Србијаводе“ раде комплетну пројектно-техничку документацију (ИДР; ПГД и ПЗИ) и пројекат препарцелације. Урађено је Идејно решењ (ИДР) које чека усвајање плана и неопходно га је прилагодити и изменити уколико буде потребе за тим.

Паралелно се ради и на изради и усвајању Урбанистичког пројекта (УП) десне обале реке Лим у Хашимбеговића пољу. Општина по добијању (УП) ће предузети све мере да се исти хитно усвоји и проследи „Србијаводама“ на даље активности и добијању Одобрења за извођење радова. И на десној и левој обали реке Лим у Залугу ће се паралелно изводити радови.

На састанку је договорена и посета представника „Србијавода“ Пријепољу који ће чим временски услови буду дозвољавали наставити са радовима на реци Лим у Бродареву. Односно наставиће се са привременим бедемом како би се лева обала Лима заштитила. Привремени санациони радови су припрема пред главне радове који ће се изводити када буде готова пројектна документација чија израда је у току.

Иако је акценат био на реци Лим, свакако је разговарано и о водама другог реда, пре свега Милешевци, Сељашници, Слатинској и Комаранској реци где ће се поред хитних санационих радова радити и на трајном решавању ових бујичних токова.

Имајући у виду да је општина Пријепоље неразвијена општина, свесни смо да морамо припремити и побољшати инфраструктурне услове у циљу бржег развоја . А за то нам је преко потребна помоћ надлежних министарства и јавних предузећа. Потрудићемо се да у наредном периоду унапредимо сарадњу са  државним институцијама.

image1
image2
image5

https://www.prijepolje.ls.gov.rs

PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR