уторак, јун 18, 2024
NaslovnaINFOПочела пријава: Нова помоћ за 20.000 пензионера

Почела пријава: Нова помоћ за 20.000 пензионера

Више од 20.000 пензионера ускоро добија нову помоћ.

Сви пензионери у Србији чија пензија не прелази 39.850 динара имају право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана.

Један од услова који морају да испуне је да имају пребивалиште на територији Србије. На оглас могу да се пријављују од 9. до 25. јануара.

Право да се јаве на оглас имају сви корисници пензија који, осим пензије која је до 39.850 динара, немају друга лична примања и који нису користили рехабилитацију почев од огласа за 2020. годину. На оглас могу да се јаве и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и који примају пензију из иностранства, под условом да њихов збир не прелази 39.850 динара.

Имајући у виду опредељена средства и просечне цене у бањским лечилиштима за ову годину, процењује се да ће на бесплатан опоравак у неку од бања Србије по овогодишњем конкурсу отићи више од 21.000 пензионера, што је навећи број до сада.

Уз пријаву је потребно поднети:

1. пензијски чек

2. доказ о висини пензије из иностранства (извод банке, потврда иностраног носиоца социјалног осигурања и друго)

3. попуњену пријаву са изјавом, на прописаном обрасцу, где жели да користи рехабилитацију, да осим пензије корисник нема других личних примања, да није користио рехабилитацију по огласима од 2020. до 2023. године

4. изјава да овлашћује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да у његово име и за његов рачун закључи уговор о пословној сарадњи са установом у којој ће користити право на рехабилитацију

5. расположиву медицинску документацију, уколико је корисник поседује (није обавезна).

Фонд сноси трошкове смештаја и путне трошкове за пратиоце корисника који је остварио право на помоћ и негу другог лица и у другим изузетним случајевима.

У ПИО фонду наглашавају да чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

Ранг листа корисника пензија који испуњавају услове за бесплатну бању се објављује 24. радног дана од дана истека огласа. На листу се може се поднети приговор надлежној комисији у року од пет радних дана од дана објављивања ранг листе на огласној табли.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре, обавести подносиоце приговора и утврди коначну ранг листу оних који су остварили право на рехабилитацију. Списак пензионера који ће моћи о трошку ПИО фонда на опоравак објављује се на огласним таблама организација корисника пензија, односно Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије „Независност”, као и Дирекције Фонда, Покрајинског фонда и филијала Фонда.

Б92

PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR