Od danas kreću prijave za program “Moja prva plata”: Evo koja su najtraženija zanimanja

Vlada Srbije je pokrenula ovaj program sa ciljem da se podstakne osposobljavanje za rad mladih ljudi i pruži podrška privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova.

Prijava kandidata za program “Moja prva plata” u okviru koga je 10.000 kompanija oglasilo pozicije počinje danas, a najtraženiji kadrovi su ekonomisti, pravnici, lekari, stomatolozi, medicinske sestre, građevinski, mašinski inženjeri, ali i prodavci, administrativni službenici, mašinski tehničari, bravari, računovođe…

Rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije (PKS) Mirjana Kovačević kaže da je odziv poslodavca za oglašavanje pozicija bio izuzetno dobar i da su ponudili približno 17.000 pozicija za 28.000 radnih mesta.

Zbog velikog interesovanja poslodavaca za program i najvećeg broja pristiglih prijava u poslednja dva dana roka za prijavu kompanija, otvaranje prijava za mlade ljude koji su zainteresovani da otpočnu svoju radnu karijeru pomereno je za danas.

– Bilo je potrebno pažljivo sagledati i videti da li je sve usaglašeno sa uslovima u javnom pozivu, a važno je znati da takođe ni kandidati neće biti ošstećeni što se tiče vremena za prijavu i za to će imati dovoljno vremena – rekla je Kovačević .

Ističe da su mladi na portalu “Moja prva plata” mogli da vide koje su pozicije oglašili poslodvaci, o kojim kompanijama je reč i koja vrsta i nivo obrazovanja su potrebni za to.

Za potrebe prijave kompanija, oglašavanje pozicija i prijave kandidata, osmišljen je jedinstveni portal koji je omogućio privredi i mladima da ne moraju ništa da dostavljaju u papirnom obliku, već sve potrebno mogu da odrade elektronski, na portalu .

Sagovornica Tanjuga navodi da je na osnovu dosadašnje analize više od 70 odsto radnih pozicija oglašeno za mlade za srednjom školom, a najviše su traženi prodavci, knjigovođe, administrativni službenici, medicinske sestre, mašinski tehničari, bravari, mašinbravari, računovođe…

Što se tiče višeg nivoa obrazovanja, najtraženiji su ekonomisti pravnici, lekari, stomatolozi, građevinski, mašinski inženjeri.

– Prijave su pristigle iz svih delova Srbije, različitih delatnosti i obima kompanija, prednjači privatni sektor , a što se tiče broja prijava najviše ih je iz Beograda, potom Novog Pazara, Niša, Novog Sada, Kragujevca, Zaječara , Kruševca, ali ima i poslodavaca i preduztenika iz manjih mesta – kaže Kovačević.

Naknade za kandidate

Inače, Vlada Srbije je program “Moja prva plata” pokrenula sa ciljem da se podstakne osposobljavanje za rad mladih ljudi i pruži podrška privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova.

Program predviđa devetomesečno osposobljavanje na konkretnim poslovima, a za te namene opredeljeno je dve milijarde dinara.

Naknade za kandidate koji su završili srednju školu biće 20.000 dinara, a 24.000 za one sa visokim obrazovanjem.

Kada je reč o načinu prijavljivanja, kandidati će, kao i poslodvaci, najpre obaviti registraciju preko sajta e-Uprave, a potom će otvoriti profil na sajtu Moja prva plata gde će uneti sve potrebne informacije o sebi i svom obrazovanju, objašnjava Kovačević.

NSZ će proveriti da li su bili u radnom osnosu budući da je uslov da budu nezaposleni ili da je radno iskustvo koje su imali bilo kraće od devet meseci i da u poslednjih šest meseci nisu bili u radnom odnosu kod poslodavca kod koga konkurišu, objašnjava Kovačević.

Stručna lica Nacionalne službe proveravaju svaku oglašenu poziciju jer program ima za cilj osposobljavanje za rad na konkretnim poslovima i potrebno je da svaka pozicija ispuni zahteve u pogledu sticanja znanja i veština, kako bi mladi ljudi po završetku programa bili kompetentniji i bolje pripremljeni za rad.

Telegraf.rs

Leave a Reply