Na Kriznom štabu – Situacija se stabilizuje – Rešenje za zimsko čišćenje puteva

Na današnjem zasedanju Kriznog štaba bilo je reči o trenutnoj epidemiološkoj situaciji koja se stabilizuje zadnjih dana , registrujemo jednocifreni broj obolelih.

Što se tiče zimskog čišćenja puteva, predsednici mesnih zajednica imaju ljude koji će čistiti puteve a novac će biti prebačen za gorivo. Šumska uprava će biti angažovana ako bude potrebe. Opština nije nespremna putevi će se čistiti ali ne odustaju od ugradnje GPS u vozila koja će biti angažovana na poslovima čišćenja.

Prijepolje INFO