четвртак, јул 25, 2024
NaslovnaINFOKako proveriti da li ste prijavljeni kod poslodavca?

Kako proveriti da li ste prijavljeni kod poslodavca?

Većina zaposlenih u Srbiji, a naročito mladi, retko proveravaju da li poslodavac redovno izmiruje sve svoje obaveze. Mnogi ljudi tek pred odlazak u penziju, nakon podnošenja zahteva PIO fondu, zapravo shvate da imaju problem sa radnim stažom i iako su bili uvereni da je poslodavac redovno uplaćivao penzione doprinose na kraju ostanu razočarani, jer svoje obaveze nije ispunio, što dodatno komplikuje ostvarivanje prava na penziju.

Iako kontrolu obračunavanja i plaćanja doprinosa vrši Poreska uprava, samu proveru evidencije omogućava Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Poreska uprava ima evidenciju za svakog čoveka na osnovu obračuna zarada za svaki mesec, pa tako ona ima podatke po imenu i prezimenu koliko je tačno uplaćeno penzijskog doprinosa. Te podatke Poreska uprava dostavlja PIO fondu, koji ljudima omogućava evidenciju. 

Kako bez odlaska u filijalu proveriti staž

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućio je građanima da brzo i lako dođu do podataka o stažu koji su evidentirani u bazi podataka Fonda PIO.

Na šalteru svake filijale, službe i ispostave RF PIO, nezavisno od mesta prebivališta, građani mogu, uz uvid u ličnu kartu, na licu mesta dobiti odštampano uverenje se podacima koji su uneti u matičnu evidenciju osiguranika Fonda.

Ukoliko neko nije u mogućnosti da lično dođe u filijalu, zahtev za izdavanje uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika može se elektronski podneti preko internet sajta RFPIO, korišćenjem elektronskog servisa E-šalter. Treba najpre izabrati nadležnu organizacionu jedinicu kojoj se podnosi zahtev, kao vrsta zahteva bira se ‘podaci uneti u matičnu evidenciju’, a ime zahteva je ‘zahtev za izdavanje uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju.

Takođe, postoji mogućnost da građani svoje podatke koji su registrovani u matičnoj evidenciji provere i preko elektronskog servisa koji je dostupan na sajtu Fonda (www.pio.rs), uz PIN kod. Zahtev za dobijanje PIN koda podnosi se na šalteru bilo koje filijale Fonda i službe filijale, uz dostavljanje na uvid lične karte i popunjenog obrasca zahteva koji se dobija u šalter sali filijale Fonda. PIN kod može da se koristi neograničeno i trajno važi. Samo uverenje o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika može da se dobije i preko ovlašćenog lica. 

Kada je reč o odgovornosti poslodavca u ovakvoj situaciji, ukoliko se u postupku kontrole poreskog obveznika utvrdi da isti nije obračunao i uplatio poreze i doprinose za zarade zaposlenih radnika, Poreska uprava donosi rešenje o nalaganju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Privredni subjekt je u obavezi da sem plaćanja glavnog duga, uplati i odgovarajući iznos kamate zbog kašnjenja u uplati poreskih obaveza.

PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR