субота, 25 марта, 2023
HomeSRBIJADozvolu dobile samo dve platne institucije, ipak nam svima nude kredite: Šta...

Dozvolu dobile samo dve platne institucije, ipak nam svima nude kredite: Šta smeju, a šta ne?

Platne institucije u načelu nisu pogodne za kreditiranje MSP, kažu nam u centralnoj banci.

Dosadašnje finansiranje malih i srednjih preduzeća svodilo se na tradicionalan način obezbeđivanja sredstava, poput bankarskih kredita i finansijskog lizinga. Promena poslovnog ambijenta, ali i zakona donosi određene olakšice, pa ćemo uskoro imati i primenu dva nova zakona – Zakon o alternativnim investicionim fondovima i Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, oba doneta u oktobru 2019.

Retko, ali ipak je činjenica da se kao kreditori pojavljuju i platne institucije. Međutim, upitno je da li i na koji način one mogu da finansiraju mala i srednja preduzeća, da nude pozajmice, i da li krše zakon na taj način.

U skladu sa Zakonom o bankama, odobravanjem pozajmica kao poslovnom delatnošću, tj. davanjem kredita, mogu se baviti samo banke, a izuzetno i drugi subjekti kada su na to jasno ovlašćeni zakonom (kao što je to, primera radi, slučaj sa Fondom za razvoj Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje ovaj fond), rekli su naš portal iz Narodne banke Srbije (NBS).

Pored toga, od 1. oktobra 2015. godine a na osnovu Zakona o platnim uslugama, davanjem kredita mogu se baviti i sledeći privredni subjekti: platne institucije, institucije elektronskog novca i javni poštanski operator (JP Pošta Srbije).

– Međutim, važno je naglasiti da su vrste kredita koje ove institucije mogu odobravati vrlo ograničene, kao i da moraju biti povezane sa izvršenjem konkretne platne transakcije (npr. tako što bi se za određeno plaćanje upotrebila kreditna kartica) i da se mogu odobravati isključivo na period do 12 meseci iz sopstvenog kapitala platne institucije – objašnjavaju nam iz NBS.

Usled toga, kao i zbog pravila koja se primenjuju na poslovanje privrednih subjekata, ove vrste kredita u načelu nisu pogodne za finansiranje poslovanja MSP.

– S tim u vezi, ističemo i to da su za pružanje ove usluge građanima do sada dozvolu dobile samo dve platne institucije – otkrili su nam u NBS.

S druge strane, ističu, ako bi se određeni subjekti mimo prethodno navedenih pravila bavili odobravanjem pozajmica, odnosno kreditiranjem ili finansiranjem poslovanja MSP, tada bi se radilo o neovlašćenom kreditiranju, odnosno o neovlašćenom pružanju bankarskih usluga na šta je Narodna banka Srbije do sada više puta upozoravala.

(Vesna Bjelić)

PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR