субота, јун 22, 2024
NaslovnaINFOРАДИ СЕ 80 ПУТНИХ ПРАВАЦА У ПРИЈЕПОЉУ

РАДИ СЕ 80 ПУТНИХ ПРАВАЦА У ПРИЈЕПОЉУ

РАСПИСАНА ЈАВНА НАБАВКА ЗА 80 ПУТНИХ ПРАВАЦА

Данас је на порталу јавних набавки објављен отворени поступак за избор најповољнијих понуђача за санацију путне инфраструктуре у општини Пријепоље. Јавна набавка је подељена у четири партије у којима су груписани путеви по територијалном принципу. Укупан број путних праваца је 80 а вредност јавне набавке је 80.339.136,00 динара без пдв-а. Рок извођења радова је 60 дана од потписивања уговора тј увођења извођача у посао.За квалитет изведених радова поред назора биће одговорна и комисија за технички пријем а извођач ће бити у обавези да поднесе доказ тј атест за сваки путни правац без обзира на дужину истог.

Опис фотографије није доступан.
Опис фотографије није доступан.
Слика може припадати текст који гласи „15. асвалтиране пута опсиште халуге населу халуге (бродарево) 16. 1.500. 000 511 асвалтиране пута гьевине према магистралном путу грачаници 1.246. асвалтиране хацов белаци орашцу 1.000.000 горьи 511 831.300,00 1.000.000 укупно: 511 511 425) 833.000,00 економска класификација: 425 23.030.000,00 19.155.470,00-без пдв-а економска класификација: 511 2.794.950,00-без пдв-а 16.360.520 пдв-а без“
Слика може припадати текст који гласи „редни бpoj назив партила-з месне заеднице: странани, бродарево, орашац, в.жупа економс проценена вредност-без пдв-а финансиског плана класифи дела општинског робнице -мрчковачка река водоводу 511 асвалтиране гробнице правца 1.330.500,00 1.600.000 511 асвалтиране дела гроб пута 1.333.120,00 511 бродареву путног правца 511 574.600,00 2.500.000 асвалтиране дела општинског пута реда 2.082.500,00 511 асвалтиране пута орашцу белацима 1.330.500,00 1.380.000 511 асвалтиране дела некатегорисаног поткрш 1.149.550,00 3,420.000 511 2.842.000,00 пута 1.380.000 511 асвалтиране крака улице жарка бродареву (kyha цанка бухина) 550.000 425 асфалтиране лице 457.800,00 460.000,00 трмчину бpahe 383.200,00 асфалтиране крака населу 416.200,00 425 асфалтиране пута према мејтефуу доним балинима бродарево 1.500.000 425 1.247.250,00“
Опис фотографије није доступан.
Слика може припадати текст који гласи „партила-1 месне заеднице: тоци, пријеполе, алиновини, седобро, хисарцик редни назив економска проценена 6poj класификација вредност-без финансиског асвалтиране општинског пута евтовиһа гошовина 4.350.000 511 511 црквеу црквеним тоцима амбуланте (брдо) асфалтиране продавница лала-симина 665.000,00 511 асфалтиране путног правца црквене 1.332.900,00 2.000.000,00 изградьа 425 канала 1.666.000,00 1.000.000,00 425 прилазног пута цамији залугу 831.740,00 700.000,00 425 асвалтиране улице продавнице ðала лупчи 582.700,00 1.000.000 511 вукашиновинау населу 832.600,00 1.000.000 511 833.000,00 асвалтиране дела некатегорисаног гроблуу линовинима улице 10. 1.600.000 асвалтиране 511 3.302.400 12. 511 2.751.700,00 1.380.000 некатегорисаногпута чаир- 511 1.149.400,00 800.000 511 14. кувелини-попадини) 665.250,00 асфалтиране изнад 425 капици-голубовий) 402.100,00 414.000 425 344.300,00“
Слика може припадати текст који гласи „15. 16. 207.000 425 17. 171.000,00 асфалтиране улице населу непек према радуловинима асфалтиране некатегорисано путног према засеоку хасарцику асфалтиране путног правца према засеоку апицина бареу асфалтиране путног правца засеоку диздаревини хисарцику асвалтиране некатегорисаног путног правца према 690.000 18. 425 574.500,00 690.000 19. 425 574.700,00 690.000 425 20. 574.700,00 правца 1.035.000 511 21. према купи рада оксимовина,аличковинима хуринимау асвалтиране путног купи 861.600,00 376.406 511 313.200,00 миливоја акшина,пусулинима малагинима (луке) 897 укупно: укупно:(511и425) 425 25.015.506 746.950,00 економска класификација: 20.829.340 без пдв-а економска класификација: 511 360 660-без пдв-а без пдв-а“
PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR