понедељак, фебруар 26, 2024
NaslovnaINFOОбавештење за јавност о примени Одлуке о постављању и уклањању привремених...

Обавештење за јавност о примени Одлуке о постављању и уклањању привремених објеката

Закључно са даном 15.08.2022. године, Комунална инспекција Општинске управе општине Пријепоље је успоставила свеобухватну евиденцију мањих монтажних објеката на територији општине Пријепоље.

Апелујемо на власнике мањих монтажних објеката, који неће бити обухваћени Програмом постављања мањих монтажних објеката, да прибаве одобрење надлежног органа односно уклоне привремени објекат у року од 90 дана почев од 15.08.2022. године.

Напомињемо да привремени објекти за које се не доноси програм постављања су: надстрешница за склањање људи у јавном превозу, балон хала спортске намене, објекти за депоновање и сепарацију речних агрегата, ограда за обезбеђење сигурности и ограђивање градилишта, скела и други објекти у функцији градилишта, башта угоститељског објекта, рекламни пано, рекламна ознака, пано за лепљење умрлица, пулт-тезга за излагање и продају робе испред продајног објекта и други покретни мобилијар, расхладни уређај који се поставља ради продаје робе испред продајног објекта, као и за све остале врсте привремених објеката који се не налазе на јавним површинама у смислу ове одлуке.

Такође напомињемо да су власници мањих монтажних објеката, у којима се не обавља регистрована делатност дужни да уклоне објекте односно објекти ће бити уклоњени о њиховом трошку у року од 90 дана од дана ступања на снагу Одлуке о постављању и уклањању привремених објеката („Службени гласник општине Пријепоље“, бр. 8/22) почев од 13.07.2022. године.

Надамо се да ће власници привремених објеката поступити савесно и одговорно и на тај начин избећи додатне трошкове вођења поступка и уклањања објеката принудним путем.

За сва додатна питања контактирати Комуналну инспекцију или Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Пријепоље на телефон 033/711-338.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

PROČITAJTE
spot_img
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR