RED VOŽNJE AUTOBUSKI SAOBRAĆAJ PRIJEPOLJE

У Пријепољу од данас саобраћа аутобуски саобраћај на седам линија.Ред вожње у прилогу:Ознака Значење”А” Смер линије у одласку”Б” Смер линије у повратку”Р” Саобраћају радним данима”С” Саобраћају суботом”Н” Саобраћају недељом”П” Саобраћају државним празником”Ђ” Не саобраћају за време ђачког распуста.

Слика може припадати текст који гласи „привремени линија градском приградском превозу на територили општине прилеполе стална приградска линила бостани- виницка линија бостани -виницка ознака полазака смер"а" 12:00 0:20 0:25 станице стајалишта) -виницка ознака школа "н"икл 6.35 38 време путована 'р"и"ъ" KM калдрма квра 0:00 шарампов 0:27 ознака значене данима Caobpahaiy неделом празником распуста“
Слика може припадати ‎текст који гласи „‎стална сталнаприградскалинила приградска lnHиja (стајалишта) бостани- селашница бpoj болница смер утована бостани сельашница станице стајалишта сельашница бостани сельашница ознака полазака 230 6.35 смер"б" време утована шарампов сталион .48 9.48 12.48 смер линије одласку уповратку значене "ח" ссм aobnaha празником време распуста‎“‎
Опис фотографије није доступан.
Слика може припадати ‎текст који гласи „‎стална приградска линила станице (стајалишта "р"и"с" бостани полазака н"и"п" центар смер време утована KM 17:24 задруга 6.55 1222 0:04 Q00 1.60 линија 17.55 (стајалишта) 9.1 бостани иване бpoj ознака полазака "C" "н"и"п" 14.30 смер време путована 713 7.16 KM 1912 бостани 12.55 ознака смер линие одласку значене "ח" ррссм Cboe празником време распуста‎“‎
Опис фотографије није доступан.
Слика може припадати текст који гласи „6. стална приградска линила -јабука линија станице (стајалишта) бостани јабука број ознака полазака бостани смер"а" време путована 0:00 0:01 0:03 M.Kyha 17.57 палика 18.03 честа 0:30 линија (стајалишта) остани-лабука ознака полазака смер време путована "р"и"ъ" јабука пальика 183 M.Kyha царампов стадион бостани 0:33 ознака смер линије одласку линије повратку значене распуста“
Слика може припадати текст који гласи „7. стална приградска линила бабине линија бр:6 (стајалишта) селашница бабине број ознака полазака "р"и"с" сельашница коловрат смер"а" време путована ратајска равни 3.5 13.09 нетениште јасиkе задруга 23,5 стајалишта) бабине -селашница задруга "р"и"с" 624 смер путована 39 раскрсница дкуна сельашница ознака линије значене“