Poskupela advokatska tarifa, najjeftinija usluga sa 6.000 skočila na 9.000 dinara

Predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac izjavio je danas da će najniža cena advokatskih usluga u parničnim postupcima iznositi 9.000 dinara umesto dosadašnjih 6.000.

Gostiljac je agenciji Beta kazao da je Upravni odbor AKS usvojio izmene advokatske tarife u parničnim postupcima.    “Dosadašnja najniža cena advokatskih usluga u parničnim postupcima iznosila je 6.000 dinara za podnesak i 7.500 dinara za zastupanje na ročištu od strane advokata i primenjivala se na sporove s vrednošću manjom od 450.000 dinara”, rekao je on.    Prema rečima Gostiljca, izmenama advokatske tarife donja granica vrednosti spora na koji se primenjuje najniža cena se podiže na 750.000 dinara, a u svim parnicama do tog iznosa cena advokatskih usluga će nadalje biti 9.000 dinara za podnesak i 10.500 dinara za zastupanje na ročištu.   

Tarifa za druge vrste postupaka, osim parničnog, nije menjana.    Očekuje se da izmene advokatske tarife stupe na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.   

Advokat Luka Jovanović rekao je da je izmenama tarife advokatska komora izašla u susret nedavno podnetoj inicijativi 528 advokata iz cele Srbije.   

“Početkom marta ove godine podneli smo inicijativu da se najniža cena podneska i zastupanja u parničnom postupku podigne na dinarsku protivvrednost od 100 evra čime bi se cene advokatskih usluga izjednačile sa cenama u zemljama regiona”, rekao je Jovanović.   

On ističe da će povećanje advokatske tarife u parničnom postupku uticati pre svega na banke koje su poslednjih godina izložene masovnim tužbama korisnika kredita u kojima su predmet tužbe relativno mali iznosi, pa troškovi advokata koje sud dosudjuje uz glavni zahtev predstavljaju nekada i veći iznos od samog tužbenog zahteva.   

“U domaćim sudovima se takođe vodi i veliki broj sporova u kojima građani tuže državu i druge korisnike budžeta u sporovima koji proizilaze iz sistemskih problema u javnom sektoru (cene vrtića, vojni penzioneri, naknade nacionalne službe za zapošljavanje). Država svake godine za ovakve sporove u budžetu izdvaja značajne sume novca, te povećani advokatski troškovi mogu uticati na pasivan odnos države i naterati je da sistemski rešava probleme koji prouzrokuju veliki broj sporova”, rekao je Jovanović.

Autor: Beta