U toku izdavanje potvrda za kretanje tokom policijskog časa

Privredni subjekti dužni su da svakom zaposlenom licu koje radne zadatke obavlja u periodu od 17 do 5 časova, a za koje je dobijena saglasnost da je izuzeto od primene Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, izdaju odgovarajuću Potvrdu.

Poslodavac koji ima do 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja, potvrdu izdaje na dnevnom nivou, dok poslodavac koji ima više od 100 zaposlenih u smeni koja traje u periodu zabrane kretanja potvrdu izdaje na nedeljnom nivou, za svako zaposleno lice za koje je dobijena saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da su izuzeti od primene navedene naredbe.

Posebno ističemo da će počev od 28. marta, od 17 časova, prilikom kontole poštovanja Naredbe o zabrani i ograničenju kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, policiji tražiti na uvid Potvrdu izdatu od strane poslodavca, koja će važiti isključivo ukoliko se lice nalazi u bazi podataka MUP-a i za koje je dobijena saglasnost da su izuzeti od primene navedene Naredbe. – saopštilo je Ministarstvo privrede

Formu ove Potvrde možete preuzeti na ovom linku. Iz MUP-a Srbije napominju da će prihvatati i potvrde u elektronskom obliku  (skenirana potvrda na telefonu, tabletu i sl.), ali one moraju biti isključivo u propisanoj formi, na memorandumu firme.

Leave a Reply