Novi nastavni predmet za učenike trećeg i četvrtog razreda srednjih škola

Ministarstvo odbrane u saradnji sa Ministarstvom prosvete realizuje projekat nastave za fakultativni predmet “Osnove sistema odbrane Republike Srbije” koja će učenicima trećeg i četvrtog razreda srednjih škola biti dostupna i u onlajn formatu.

Nastava će biti fakultativnog tipa, održavaće se na četiri časa odeljenskih starešina i sastoji se od 11 tema, gde je 10 tema obrađeno teorijski, a jedna tema je praktična.

– Cilj je naučiti ih o osnovnim stvarima o našoj vojsci, o tome kako ona funkcioniše, kako je organizovana, ali ne samo to, već i važnim stvarima koje se tiču tradicije i istorije naše vojske – rekla je savetnica ministra odbrane Dunja Simić.

– Direktori srednjih škola mogu da upute jedan kratak zahtev našem teritorijalnom organu i obrate se za pomoć. U tom slučaju, neko u uniformi iz našeg teritorijalnog organa odlazi u školu i tamo pomaže razrednim starešinama da izvedu nastavu – rekao je potpukovnik Milan Krsmanović iz Uprave za obaveze odbrane Ministarstva odbrane

Izvor: Novosti