Nova odluka o preminulim od korone u Srbiji: Tela se više neće kupati i spremati za sahranu

0
3517

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”. Tela preminulih od korone više se neće pripremati za sahranu kako je to inače praksa, tj. ona neće biti kupana, čišćena, neće se brijati ili češljati. Ova odluka doneta je na osnovu člana 65. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, objavljenom u „Službenom glasniku RS”.

– Ministar zdravlja donosi pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica. U članu 3. stav 2. menja se i glasi: Higijenska obrada se ne obavlja kod lica umrlog od sledećih zaraznih bolesti: antraksa, kuge, kolere, velikih boginja, virusnih hemoragičnih groznica (izuzev hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom), teškog akutnog respiratornog sindroma – SARS-a i druge nepoznate zarazne bolesti – navodi se u saopštenju.

Pravilnik bi trebalo da stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

Telegraf.rs