Jednokratna pomoć penzionerima, isplata 22. septembra

Na sednici Vlade Srbije data je saglasnost Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje za isplatu novčane pomoći od 5.900 dinara korisnicima tih osiguranja, a isplata će početi 22. 09.

“Za sve one koji su ostvarili pravo zaključno sa 13. septembrom 2021, isplata novčane pomoći vršiće se počev od 22. septembra, a korisnicima kojima rešenja o priznavanju prava budu doneta nakon 13. septembra, isplata će biti izvršena jednokratno, nakon uspostavljanja isplate prava”, navodi se u saopštenju Vlade.

Članovi Vlade doneli su odluku o osnivanju Obrazovno-naučnog centra “Jastrebac” koji će predstavljati naučno-nastavnu bazu svih univerziteta u Srbiji za oblast prirodnih nauka i zaštite životne sredine.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply