Bošnjaci obeležavaju Dan Sandžaka

Bošnjaci i svi građani Sandžaka danas obeležavaju 20. novembar, Dan Sandžaka. Ovaj datum je i zvanični blagdan Bošnjaka u Srbiji i Crnoj Gori, a  proslavlja ga i sandžačka dijaspora širom svijeta.

Ovaj dan se obeležava u znak sećanja na 20. novembar 1943. godine, kada je u Pljevljima održana osnivačka sednica Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja Sandžaka (ZAVNOS). Bošnjački istoričari smatraju da je tog dana u ratnim uslovima započeta autonomija Sandžaka, jer su na osnivanju ZAVNOS-a izabrane Narodna skupština i Vlada Sandžaka sa sedam ministarstava.

Na prvom zasjedanju ZAVNOS-a odabrana su 62 vijećnika koji su predstavljali sve krajeve Sandžaka. Među izabranim većnicima bilo je pripadnika svih sandžačkih nacija i vera, a prvi put u istoriji ovih naroda, na javne funkcije, izabrano je pet žena.

Tog dana na zasedanju ZAVNOS-a je izabran i Izvršni odbor sa Sretenom Vukosavljevićem kao predsednikom i Muratom ef. Šećeragićem, kao potpredsednikom.

U Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, kao i još nekim mestima u Sandžaku 20. novembar je za Bošnjake neradni dan, a na zgradama lokalnih samouprava, opštinskih ustanova i preduzeća kao i škola je istaknuta bošnjačka nacionalna zastava.