Aleksandar Varaklić novi rukovodilac pogona Elektrodistribucije u Prijepolju

Foto ; privatna arhiva

Aleksandar Varaklić, inž.el. i rač. od danas je rukovodilac pogona Elektrodistribucije u Prijepolju, on je na toj funkciji zamenio dosadašnjeg rukovodioca Slavišu Puzovića.

Pre ove dužnosti Varaklić je u Elektrodistribuciji u Prijepolju, radio kao saradnik za podršku garantovanom snabdevanju.

Prijepolje info

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply