РУКОВОДСТВО ОПШТИНЕ НА САСТАНКУ СА ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОђАЧИМА

У згради општинске Управе данас је одржан састанак руководства Општине Пријепоље са удружењима и индивидуалним пољопривредним призвођачима. Током разговора пољопривредници су изнели бројне проблеме и предлоге за унапређење пољопривредне призводње. Општинска власт се обавезала да ће помоћи у порављању путне и енергетске инфраструктуре као и у проналажењу озбиљних прерађивача за откуп млека. Посебан проблем пољопривредницима представља организација продаје робе на градској пијаци где су многи призвођачи доведени у неравнопрајан положај за шта је општинско руководство обећало да ће наложити комуналном предузећу да хитно уведе у ред издавање тезги а инспекцији да уведе ред у овој врсти продаје пољопривредних призвода.Пољопривредници су на састанку упознати и о плану за подстицаје у пољопривредној призводњи.Договорено је да се убудуће чешће одржавају састанци по секторима пољопривредних произвођача.

Слика може припадати 2 особе, people standing и people sitting