четвртак, 30 новембра, 2023
HomeINFOПоништава се у целости јавни конкурс за...

Поништава се у целости јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Пријепоље

Дана: 31.08.2020. године, Општинско веће oпштинe Пријепоље расписује и оглашава јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Пријепоље, који је објављен на интернет презентацији општине Пријепоље www.prijepolje.rs, а обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације општине Пријепоље на којој је јавни конкурс објављен, у дневним новинама „Политика“, од 31.08.2020. године, под бројем: 12006246-1.По окончању изборногпоступака, Конкурсна комисија је на основу резултата кандидата,саставила Листу кандидата који су испунили мерила прописана за избор и исту доставила Општинском већу општине Пријепоље, као и записнике о спровођењу јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Пријепоље, који је надлежан да изабере кандидата.

На основу члана 110. став 1. тачка 5. и став 2. Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17 и 95/18),јавни конкурс није успео ако орган аутономне покрајине надлежан за постављење на положај, односно Веће не донесе одлуку о избору кандидата у року од 15 дана од дана пријема листе кандидата.Како Општинско веће није у предвиђеном року донело одлуку о избору кандидата, по пријему Листе кандидата, која је састављена и достављена Општинском већу 21.08.2020. године, то Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Пријепоље није успео.Каже се у решењу које је потписао Председник општине Владимир Бабић.

PROČITAJTE
spot_img
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR