недеља, јул 14, 2024
NaslovnaINFOSlučaj devojčice koju je otac držao zatočenom: Zaštitnik građana pokrenuo kontrolu šest...

Slučaj devojčice koju je otac držao zatočenom: Zaštitnik građana pokrenuo kontrolu šest institucija

Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole rada šest nadležnih organa u slučaju osmogodišnje devojčice koju je otac godinama držao u izolaciji u stanu u Mirijevu.

Pašalić je pokrenuo postupak, po sopstvenoj inicijativi, na osnovu objava u medijima da je u Mirijevu otac godinama držao svoje dete u izolaciji u stanu u lošim higijenskim uslovima, ali i da je porodica od rođenja deteta na evidenciji Gradskog centra za socijalni rad Beograd.

Od Gradskog centra za socijalni rad u Beogradučija su dva odeljenja – Palilula i Zvezdara – radila sa porodicom, Zaštitnik traži da mu najkasnije u roku od 15 dana dostavi podatke o aktivnostima tih odeljenja u dosadašnjem radu sa porodicom, imajući u vidu da je porodica na evidenciji centra od rođenja deteta, kao i o aktivnostima koje su preduzeli radi zaštite deteta posle saznanja da je dete žrtva nasilja i roditeljskog zanemarivanja.

Gradski centar treba da dostavi i podatke da li je dete pohađalo predškolski program, da li sada pohađa osnovnu školu i da li je organ starateljstva preduzeo mere kako bi detetu bilo omogućeno ostvarivanje prava na obrazovanje.

Zaštitnik građana zatim od domova zdravlja Zvezdara i Palilula traži da ga u istom roku obaveste da li je dete lečeno u tim ustanovama, da li su zdravstveni radnici do sada primetili znake nasilja ili roditeljskog zanemarivanja u pogledu zdravstvenog statusa deteta, između ostalog i da li je uredno vakcinisano i da li je nasilje, odnosno zanemarivanje, prijavljeno drugim nadležnim ustanovama.

Od Uprave Gradske opštine Zvezdara se traži da obavesti da li dete pohađa osnovnu školu, da li je prethodno pohađalo pripremni predškolski program i da li je u vezi sa tim informacijama Uprava preduzimala aktivnosti iz svoje nadležnosti ukoliko je detetu postupanjem roditelja bilo uskraćeno ostvarivanje prava na obrazovanje i vaspitanje.

Zaštitnik građana od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju traži da izvrši vanredni stručni nadzor nad radom Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu – Odeljenja Palilula i Zvezdara, i da mu rezultate nadzora dostavi najkasnije u roku od 15 dana od dana.

Od Ministarstva unutrašnjih poslova se traži da ombudsmana obaveste, najkasnije u roku od 15 dana, o preduzetim aktivnostima po prijavama u prethodnom periodu, kao i aktivnostima preduzetim od saznanja da je dete žrtva nasilja i roditeljskog zanemarivanja.

Zaštitnik građana od Prvog osnovnog suda u Beogradu traži da mu dostavi informacije o svim postupcima koji su vođeni ili se trenutno vode pred tim sudom u vezi sa ovim slučajem, imajući u vidu da je prema navodima iz medija nadležni centar pokrenuo postupak lišenja roditeljskog prava za oba roditelja, a sud doneo odluku da se dete poveri ocu.

PROČITAJTE
spot_img

POPULARNO

KOMENTAR