Делегација Општине Пријепоље обишла радове у Гостуну

Председник Скупштине општине Пријепоље Изудин Шантић и члан Општинског већа задужен за привреду Зоран Петрић, посетили су и обишли радове на изградњи Граничног прелаза Гостун.
Циљ посете је био да се шпедитерима са подручија општине Пријепоље омогући несметан рад који је услед извођења радова на изградњи новог граничног прелаза јако отежан.
Услед радова на рушењу постојећих и изградње нових објеката и саобраћајница долази до преусмеравања саобраћаја.
Са представником надзорног органа постигнут је договор да се динамика радова усклади са захтевима шпедитера, тако да ће они у року од седам дана добити адекватно место за обављање шпедитерских услуга.
Поред тога представник надзорног органа информисао је делегацију и о другим проблемима са којима се сусрео у реализацији овог веома значајног инвестиционог пројекта у Општини Пријепоље.

Leave a Reply