Скупштина изгласала увођење новчаних казни за кршење мера

Посланици Скупштине Србије усвојили су Предлог закона о изменама и допунама Закона о заштити становништва од заразних болести.

Са 5.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако се не придржава мера личне заштите од инфекције.

Предвиђена је казна у износу од 30.000 динара ако лице одговорно за примену личне заштите од инфекције не обезбеди непосредну примену тих мера.

Новчаном казном од 300.000 динара казниће се правно лице ако не предузме радње и активности ради примене мера личне заштите од инфекције, као и ако не одреди лице одговорно за непосредну примену тих мера, а са 150.000 динара казниће се за тај прекршај предузетник, а одговорно лице новчаном казном од 50.000 динара.

Према речима министра, изменама закона се уобличава правни оквир за мере и процедуре, у којем ће се у наредном периоду боље држати под контролом епидемија и спречити веће негативне последице.

Leave a Reply