ПРОЈЕКАТ „ПРЕДШКОЛСКО ИНКЛУЗИВНО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ“

Пријепоље – У општини Пријепоље, у оквиру пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање” отпочела је са радом у понедељак 1.3.2021. године, мешовита васпитно образовна група у просторијама Дневног центра код Црвеног крста. Васпитно образовна група броји деветнесторо деце, која су обухваћена четворочасовних боравком.

Слика може припадати 6 особа, дете, people standing и у затвореном

ЕЦЕЦ-Пријепоље пружа подршку деци и породици-растемо заједно!„Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ је пројекат који је покренуло Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије уз подршку Светске банке. Пројекат има за циљ унапређење доступности, квалитета и једнакости предшколског васпитања и образовања за свако дете од његовог рођења до 5,5 година, а нарочити за децу из осетљивих група.

Слика може припадати дете, седење, стоји и у затвореном

Предшколска установа „Миша Цвијовић“ у оквиру пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, заједно са својим партнерима Општином Пријепоље, Центром за социјални рад Пријепоље, Домом здравља, Основном школом „Владимир Перић Валтер“ остварује следеће:1. Унапређује доступност предшколских установа за децу из друштвено осетљивих група: -реновиран и потпуно опремљен нови простор за отварање васпитне групе;-обезбеђен бесплатан четворочасовни боравак за децу;- формиран Центар за рани развој који има за циљ пружање саветодавне и терапијске помоћи деци, родитељима деце са развојним поремећајима, развијање родитељских вештина…2. Повећавају обухват из осетљивих група у руралним срединама: -у васпитну групу у дневном центру код Црвеног крста уписано је 19 деце, узраста од 2,5 до 5,5 година;-за сваку породицу омогућен је индувидуалан разговор са дефектологом и психологом из Центра за рани развој, као и индувидуалан разговор са васпитачем;-у васпитној групи се реализује васпитно-образовни рад према новим Основама програма, у потпуности прилагођен деци уз потребну флексибилност и према дечијим интересовањима;