Прихваћена иницијатива Форума жена Пријепоља да се обезбеди већа заступљеност жена у Саветима месних заједница

Скупштински одбор за родну равноправност општине Пријепоље прихватио је иницијативу Удружења Форум жена Пријепоља да се обезбеди већа заступљеност жена у Саветима месних заједница, кроз увођење квоте од 40 одсто за мање заступљени пол. Активности Форума жена Пријепоља на увођењу квота и у локалним заједницама, трају десетак година, а ово је први корак који води ка остварењу циља.

Иницијатива за остваривање родне равноправности у локалним заједницама, увођењем квота, од стране Форума жена Пријепоља је поднета  у августу 2020. године  Одбору за родну равноправност, Општинском већу и Скупштини општине Пријепоља. Усвајање ове иницијативе једна је од првих активности Одбора за родну равноправност, након његовог конституисања.

Ми смо добили иницијативу од Форума жена да се створи нормативна претпоставка да приликом избора за учешће у Саветима месних заједница буде више жена. Ми ћемо спровести поступак промене одлуке о избору у Савете у којој ћемо тачно дефинисати на који начин ћемо и како спровести вашу иницијативу која је сада постала и иницијатива нашег скупштинског одбора – каже председник Скупштине општине Пријепоље Изудин Шантић.

У једном броју месних заједница на последњим изборима одржаним 2018. године, било је тешко формирати Савете јер је реч о сеоским срединама са малим бројем становника и претежно старачким домаћинствима.

Боље да имамо и неколико таквих месних заједница које можда неће моћи да одговоре овим критеријумима, али ћемо у већини других створити правне и материјалне претпоставке да то буде императивна одредба која ће подразумевати да приликом кандидатуре мора бити обавезних 40 одсто. Све супротно, неће бити верификовано од стране изборне комисије – каже Шантић.

Законом је дефинисано да у народној скупштини и локалним парламентима не може бити мање од 40 одсто жена.

У формирању нове власти имамо известан помак, јер имамо три директорке и једну чланицу већа – каже Шантић и додаје да ће значајнији помак бити остварен када ова иницијатива заживи.

У 30 пријепољских месних заједница нема ниједне жене председнице Савета, а од укупно 183 чланова Савета, право да одлучују имају само 4 чланице. За очекивати је да увођење квота за избор чланова и чланица Савета месних заједница промени садашњу слику на првим наредним изборима који би требало да се одрже 2022. године.

Ceo tekst pogledajte na ;