Нови рок за завршетак реконструкције моста у Шарампову је 31. јануар

Стигла су два носача од укупно 25 која би у Пријепоље трабала да пристигну наредних дана.Извођач радова „Нови Пазар пут“ је већ два пута тражио продужење рока за завршетак радова од финансијера Канцеларије за управљање јавним улагањима.Прво продужење затражено због епидемије корона вируса, добијено је у јуну, када је рок за завршетак са августа померен на октобар. Нови рок је 31. јануар 2021. али је неизвесно колико ће овај датум бити испоштован.

Реконструкција моста у Шарампову започета је у фебруару 2018.  и обустављена  након три месеца, због много већих оштећења од пројектом предвиђених. Више од годину дана чекало се на расписивање новог јавног позива за извођача радова. Првобитно процењена вредност радова била је 65 милиона, што је три пута мање од актуелне уговорене цене од 216 милиона динара.