ИНИЦИЈАТИВА ОПШТИНСКОГ РУКОВОДСТВА ЗА СМАЊЕЊЕ ТРОШКОВА ПЛАЋАЊА ПО ОСНОВУ УЈЕДА ПАСА И ДРУГИХ ШТЕТА

Данас је у организацији општинског руководства одржан састанак са представницима Дома здравља, Полицијске управе и Суда , тема састанка је била сагледавање проблематике и изналажење решења у циљу смањење плаћања и спречавање злоупотреба у исплатама штета.

Изнети су забрињавајући податци да се у току године поjављују једна те иста лица више пута, за надокнаду штете од уједа паса. (Једно лице чак шест пута) Укупан износ који је исплаћен у 2019. години за штете по разним оснивама је 106.392.449,00 дин од тога је већина по основу принудне наплате. Што указује на велики нерад и неодговорност тадашњег општинског руководства. У 2020. овај износ је мањи али због одлагања суђења што ће у овој години бити додатна отежавајућа околност и оптерећење за буџет.

Закљичак је да је неопходно реаговање свих субјеката у циљу заштите буџета. Поређења ради за новац који се исплати за годину дана по основу разних надокнада штета могло би се асфалтирати 15 км сеоских путева.

Opština Prijepolje – Zvanična stranica