ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА ПАЛИЈАТИВНОГ ЗБРИЊАВАЊА ОСЕТЉИВИХ ГРУПА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Пријепоље-09.06.2021. година-.Пилот пројекат „Јачање ефикасности локалних самоуправа и социјалних радника ради задовољавања потреба осетљиве популације и бољих одговора на пандемију Ковид 19 и шире“ спроводи се у Пријепољу и Ужицу.

Пројекат се спроводи кроз сарадњу општине Пријепоље, Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) и Белхосписа. Данас је одржан састанак поводом израде Акционог плана палијативног збрињавања осетљивих група у општини Пријепоље са намером да се мапирају постојећи потенцијали, утврде потребе које постоје и на основу тога дефинишу конкретне активности у области палијативног збрињавања.Састанку су присуствовали представници сектора здравства, социјалне заштите, локалне самоуправе и невладиних организација.

Слика може припадати 1 особа, sitting, стоји, office и у затвореном

Палијативно збрињавање представња свеобухватну (здравствену,социолошку,психолошку и духовну) бригу о пацијентима оболелим од тешких, хроничних болести, најчешће у терминалним фазама болести, и о њиховим породицама. За овакав вид неге пацијента неопходно је и посебно организовати мултидисциплинарне тимове који пружају негу.Основни циљ овог вида здравствене услуге је ублажавање бола и побољшање квалитета живота како пацијента тако и породице.

Opština Prijepolje – Zvanična stranica