ЗАТВОРЕНА ДЕПОНИЈА СТАЊЕВИНЕ

Данас су радници ЈКП”ЛИМ” по налогу општинског Већа затворили несанитарну депонију Стањевине.
За свеобухватно решење одлагања комуналне отпади општинско Веће је донело више закључака:
– сагласност за потписивање Споразума о заједничкој изградњи трансфер станице Бањица
– сагласност за потписивање Споразума о одржавању депоније “Дубоки Поток” у Друглићима
– Налог ЈКП”Лим” за хитно отпочињање радова на санацији депоније “Стањевине”.

Стоји на фејсбук страници Opština Prijepolje – Zvanična stranica